Broschyrer

Vi har delat in broschyrerna i kategorier enligt nedan. Välj den du är intresserad av. Filerna är i PDF format.

Ljust och modernt kök

Hus och fritidshus

OptiHeat Energisystem med vattenburen golvvärme för villor och fritidshus. OptiHeat systemet bygger på ett unikt och extremt lågtemperatursystem. Förutom att det spar energi ger det ett behagligare inne-klimat, eftersom värmen finns där du och din familj finns, på golvet istället för i taket.

Modern Apartment Block

Flerbostadshus

Ett installerat OptiHeat-system underlättar för flera. Det ger både fastighetsägare och konsult trygghet. Fastighetsskötaren kan öka sin tillgänglighet. Inga igensatta termostatventiler längre, ingen luftning av systemet. Ett system som tagits i drift behöver ej injusteras. Jämn och stabil rumstemperatur.

School LIbrary

Skolor och daghem

Optimalt klimat för både barn och personal. Uppvärmning via golvet ger en rad fördelar: I framför allt daghem och förskolor bedrivs verksamheten ofta på golvet. Det borde vara självklart att golven ska vara varma. Med ”radiatorn” i golvet hålls huvudet svalare. Då ökar prestationsförmåga och uthållighet.

Empty Factory

Industri

För att kunna göra ett bra jobb krävs vältempererade lokaler. Inte för kallt, inte för varmt. OptiHeat är lösningen på problemet. Gummislingor som kan värma där det behövs värme och kyla där man vill ha det lite svalare. OptiHeat kan kort sagt skapa optimalt arbetsklimat i alla lokaler, tillverkningsindustri, handel, lager, överallt.