Varför OPTIHeat golvvärme?

Varför OPTIHeat golvvärme?

golvvärme

Referens: Solfångar yta som förser en förskola med ”gratis energi”

Med OPTIHeat golvvärme behöver du inga shuntar, aluminiumskivor eller isoleringsplattor. Du kan styra värmen i hela huset från en termostat. Enklare kan det inte bli.

OPTIHeat´s golvvärmesystem  bygger på flödesprincipen. Kontinuerligt högt flöde sänker systemtemperaturen, minskar energiförbrukningen och ökar värmekomforten genom stabil temperatur.

Panna, värmepump, solfångare eller fjärrvärme – ingen energikälla är främmande. Systemet kopplas enkelt till vilken värmekälla som helst. Slingor kan även dras till  värme i lusthuset, garaget, uterummet, poolen m.m.

Du ställer in temperaturen en gång. Systemet sköter resten.

Alltså en enkel energilösning som ger stor besparing och kvalité.


 

Omfördelning

Omfördelning skapar en jämn temperatur

Mycket att tjäna med omfördelning i din lokal.

Nyproduktion eller befintliga lokaler, OptiHeat är ett optimalt energisystem. Men fördelarna framträder tydligast vid  energisanering av befintliga lokaler. Med golv och som radiator i stället för luftburen värme kan mycket energi sparas och arbetsmiljön avsevärt förbättras.

Luftburen överskottsvärme kan återanvändas i systemet och på så vis värmer maskiner och människor lokalen gratis, betald energi som annars kastas ut från lokalen. Detta medför att samma lokal inte behöver lika stor värmepump som annars skulle dimensionerats.


 

Arbetsklimat.

aonet

Referens: Helsingborg

Det traditionella uppvärmningssystemet för industrilokaler med fläktaggregat skapar stora luftrörelser. Arbetsklimatet för den anställde blir inte vad det borde vara. Underhåll av dessa system är också en tung post. Många meter kanaler ska hållas rena från partiklar och filter ska bytas flera gånger per år. Med en uppvärmd betongplatta kan de flesta av de beskrivna problemen enkelt reduceras till ett minimum. Värmen finns där den ska vara, vid golvet där människan är. Med värmen vid fötterna och någon grad svalare vid huvudet fungerar vi människor bättre och arbetsinsatsen blir därefter. Med den uppvärmda betongplattan blir inte effekterna av en öppen port alls så dramatiska och temperaturen är åter snabbt i balans.

 


golvvärme

Referens: Malmö

Golvvärme med lägsta bygghöjden.

Basen i systemet är en smidig, lättböjlig värmeslinga tillverkad av patenterad och åldersbeständig EPDM-liknande gummiblandning. Slangen är bara 10 mm i diameter, vilket innebär att OptiHeat kan erbjuda ett vattenburet värmesystem med lägsta bygghöjd. Det spar inte bara pengar utan också problem. Det är optimalt både i befintliga lokaler och vid nyproduktion.

 

 

 


Gratisvärme.

omfördelning golvvärme

OPTIHeat golvvärme system med omfördelning

Namnlös

System med rumsreglering

Ska du bygga nytt eller redan har ett hus, OptiHeat är optimalt vad det än gäller. Ett ytförlagt lågtemperatursystem med en smart elektronisk styrning är förutsättningarna för att kunna ta hand om gratisvärme och att omfördela värme.

 

 

 

 

Passar alla värmekällor.

Panna, värmepump, solfångare, fjärrvärme – vilken värmekälla du än har passar OptiHeat. Det är bara att docka in. Våra tekniker hjälper dig med anslutningen och ger också tips och idéer för bästa resultat.

Gränslöst system.

OptiHeat är ett system utan gränser. Slingor kan dras till förvärmning av varmvatten och till värme i lusthuset, garaget, uterummet, poolen m.m. Det går att göra och det är lika enkelt som att montera systemet inomhus.