Varför OPTIHeat?

En enkel energilösning som ger stor besparing och kvalité. För att kunna prestera ett bra arbete krävs vältempererade lokaler. Inte för kallt, inte för varmt. OptiHeat är lösningen på problemet. EPDM slingor som kan värma där det behövs och kyla där man vill ha det lite svalare. OptiHeat kan kort sagt skapa optimalt arbetsklimat i alla lokaler. Tillverkningsindustri, handel, lager, överallt.

Mycket att tjäna med omfördelning.

Nyproduktion eller befintliga lokaler, OptiHeat är ett optimalt energisystem. Men fördelarna framträder tydligast vid  energisanering av befintliga lokaler. Med golv och som radiator i stället för luftburen värme kan mycket energi sparas och arbetsmiljön avsevärt förbättras.

 

Luftburen överskottsvärme kan återanvändas i systemet och på så vis värmer maskiner och människor lokalen gratis, betald energi som annars kastas ut från lokalen. Detta medför att samma lokal inte behöver lika stor värmepump som annars skulle dimensionerats.

 

Arbetsklimat.

Det traditionella uppvärmningssystemet för industrilokaler med fläktaggregat skapar stora luftrörelser. Arbetsklimatet för den anställde blir inte vad det borde vara. Underhåll av dessa system är också en tung post. Många meter kanaler ska hållas rena från partiklar och filter ska bytas flera gånger per år. Med en uppvärmd betongplatta kan de flesta av de beskrivna problemen enkelt reduceras till ett minimum. Värmen finns där den ska vara, vid golvet där människan är. Med värmen vid fötterna och någon grad svalare vid huvudet fungerar vi människor bättre och arbetsinsatsen blir därefter. Med den uppvärmda betongplattan blir inte effekterna av en öppen port alls så dramatiska och temperaturen är åter snabbt i balans.