Kapitel 3 Kondens & Fukt

Kapitel 3    Kondens/fukt

condensationLuften innehåller vatten. Mängden vatten i luften påverkar vår känsla för hur varmt/kallt det är se kapitel 1.

Det är detta vatten som vi ser på insidan tex. av våra fönster då det är kallt ute, obs gäller ej alla fönster. Då vattnet i luften fäller ut så kallar vi det för kondens.

Vattnet i luften har förmågan att dras mot den kallaste punkten i ett rum. Skulle vi nu investera i fönster som inte är ”kalla” så innebär det inte att vattnet i luften har försvunnit. Har vi otur så är det kallare i skiktet mellan golvet och väggen.

Kondens på fel ställe kan skapa problem. Nedan beskriver jag 2 metoder för att detta inte ska ske.

 

3.1                           Avfuktare

En avfuktare är vanligast en kyl/värme maskin där kylsidan ”suger” åt sig fukten i luften. Man kan även använda salter som drar åt sig fukt.

Dessa metoderna är oftast energikrävande och dyra.

 

3.2                           Ventilation

Att byta ut luften i rummet för att få ned fuktigheten är en egentligen svår uppgift. Möbler m.m. kan göra det svårt för luftväxlingen att nå alla vrår. Metoden kan vara energikrävande och kräver minst en växlare mellan inluft och utluft för att bli någorlunda rimlig.

Ventilationens syfte gör sig bäst i att få ned koldioxid halten i rummet.