Kapitel 2 Uppvärmningsalternativ till fastigheter

Kapitel 2   Uppvärmningsalternativ till fastigheter

Vårt klimat har gjort att det ställs krav på vårt boende, vintertid vill vi ha värme. Hur man kan skapa denna värme har valt vad man har för tillgångar och möjligheter. Förr kunde man för att hålla värmen låta rummen i bostaden ha lågt i taket och angränsa till stallet, kanske placera en eldstad mitt i byggnaden. Ett annat exempel är där man tex. i en borg placerade en eldstad i nedre delen av byggnaden och lät skorstenens värmekanal växla värmen via skorstenen till närliggande kanaler som i sin tur leddes ut i resten av bygget.

Skillnaden i dag är att vi försöker få ned mängden bränsle för uppvärmning av vår bostad samtidigt som vi vill ha en hög standard utan ”lukter” och dylikt. Lösningarna är många, liksom förr så är det tillgången som styrt vilken typ av uppvärmning vi har i vår bostad.

MM

2.1                           Vattenburna radiatorer

heaterFör att få ut värmen till respektive rum och där också kunna ha möjligheten att kunna reglera varje rum drog man vattenledningar kopplade till radiatorer. Storleken på radiatorerna och mängden vatten som kan passera är avgörande för effekten och temperaturen fram till radiatorerna.

Denna metod skapar möjlighet att uppvärmningen av vattnet kan ske med flera olika hjälpmedel. Här är det fantasin som begränsar en. Man kan även ta bort värmekällan från sin närhet och koppla in sig på ett externt värmenät.

2.2                           El radiatorer

heaterEn ny ”trend” skapades där man ville satsa på el-radiatorer istället för vatten radiatorer. Man behövde inte ha en stor panna med smutsigt bränsle i sin närhet samt så behövs det inga vatten ledningar. Däremot så bestämdes effekten av storleken på el-elementet som monterats i huset.

El-element begränsar oss från att använda vår fantasi att utveckla nya uppvärmningsmöjligheter i vår egen bostad. Vi blir oftast beroende av den metod som saluförs.

 

2.3                           Luftvärme

ventilationNästan tillbaka till borgen, men det behöver inte bara ligga med växlare i ventilationen. Luftvärme kan även spridas med hjälp av aerotemprar. Dessa kan kopplas både till vattenledningar och värmeelement.

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

:::

2.4                           Golvvärme

IMG_7802Man kan låta golvet fungera som radiator. Ytan blir stor och det behövs inte så hög temperatur från värmekällan för att det ska bli varmt. Metoderna är många. Man kan lägga luftgångar, el- eller vätskeslingor i golvet.

 

 

2.5                           Strålningsvärme

Att använda en värmekälla som strålar mot de ytor som finns i värmestrålningens riktning är ytterligare en metod. Värmekällan kan bestå av vatten, ljus eller el-slingor. Temperaturen från värmekällan ska vara betydligt högre än till golvvärmen.