Energiskola

golvvärme skolaInledning

Syftet med utbildningen är att ge en kort men ändå innehållsrik information om det vi kallar värme och energi. Detta är också en förståelse om varför OPTIHeat skiljer sig mot andra värmesystem. Informationen i texten ska vara sådan att några förkunskaper inom ämnena inte behövs. Utbildningen är skriven av bröderna Sven-Arne Karlsson och Bengt-Göran Karlsson. Tillsammans har dem tagit fram mängder av energilösningar.

 

Innehåll Optiheat energiskola

Kapitel      1                Värme

– Värmeledning i fasta och flytande material
– Värmetransport i gaser

 

golvvärmeKapitel      2               Uppvärmningsalternativ till fastigheter

– Vattenburna radiatorer
– El radiatorer
– Luftvärme
– Golvvärme
– Strålningsvärme

golvvärme

Kapitel      3               Kondens/fukt

– Avfuktare
– Ventilation

..

isolate housesKapitel      4                Isolering

– Fönster
– Tak
– Väggar