Underhåll

_DSC5764Drift & underhåll av OPTIHeat systemet

OPTIHeats energisystem fungerar underhållsfritt efter installation enligt ritningar och installationsanvisningar som medföljts samt att alla produkter som används är från OPTIHeat om inget annat anges. Systemet bör ses över med jämna mellanrum, förslagsvis en gång på vinterhalvår och en gång på sommarhalvår.

Systemet får INTE blandas med produkter som kan medföra korrosion, t ex järn pga. att systemet inte är diffusionstätt.

För att garantier ska gälla ska driftsättning vara rätt genomförd och egenkontroll är ifylld.

Ladda gärna ner vår skötsel manual nedan

Drift & skötsel manual (PDF)