Underhåll

_DSC5764Drift & underhåll av OPTIHeat systemet

OPTIHeats energisystem fungerar underhållsfritt efter installation enligt ritningar och installationsanvisningar som medföljts samt att alla produkter som används är från OPTIHeat om inget annat anges. Systemet bör ses över med jämna mellanrum, förslagsvis en gång på vinterhalvår och en gång på sommarhalvår.

Systemet får INTE blandas med produkter som kan medföra korrosion, t ex järn pga. att systemet inte är diffusionstätt.

För att garantier ska gälla ska driftsättning vara rätt genomförd och egenkontroll är ifylld.

Drift & underhålls manual

Här nedan hittar du drift & underhålls manual som innehåller allmän info om hur OPTIHeat systemet ska underhållas. På sista sidan av manualen finns även en egen kontroll.

Downloaded 205 times.

Hjälp med service

Vill du ha hjälp med service, kontakta oss via mail eller telefon. Du kan också skicka in ett formulär. Beskriv vad du har för ärende och vilken återförsäljare/installatör som du har köpt systemet av. Formuläret finner du här nedanför.

Service formulär