Installations anvisningar

Installation i avjämnings massa.

Denna installations modell passar dig som har ett befintligt golv och vill ha en låg bygghöjd. Slingorna bygger 10mm och kräver en avjämnings massa som täcker slingorna. Den totala bygghöjden blir från 10mm.

Vilka underlag kan OPTIHeats slang installeras på?

Slingorna kan installeras på alla ytor, betong, trä, gammalt sten golv m.m. Slingorna som installeras på en betong ytan fästs enkelt med vår OPTItape (special anpassad tejp). Alternativt kan man limma med smält lim. Därefter avjämnas ytan med lämplig avjämnings massa och bygghöjd. Slingor som skall installeras på trä yta som tex spånskiva, fästes med "clips" men man kan även använda OPTItape eller smältlim. Observera att tejpen eller limmet bör provas innan montage.

För att läsa mer specifikt om installationen, ladda ner vår installations manual.

Downloaded 139 times.
Downloaded 174 times.

Installation i betong.

Denna installations modell är lämpad för dig som ska utföra en betong lösning. Slingor monteras direkt på isolering, grusbädd, armeringsnät.

Vilka underlag kan OPTIHeats slang installeras på?

Alla underlag går att lägga OPTIHeat slang på. Den vanligaste metoden är att lägga slingor direkt på isoleringen och fästa slingorna med rörhållare byglar, därefter armeras ytan.

För att läsa mer specifikt om installationen, ladda ner vår installations manual.

Downloaded 139 times.
Downloaded 174 times.